TERMENI ȘI CONDIȚII
PENTRU UTILIZAREA WEBSITE-ULUI ȘI A APLICAȚIEI MOBILO FINANCE IFN SA

 

Mobilo Finance IFN SA, cu sediul social în mun. București, str. Vulturilor nr. 98, et. 7, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/5340/2015, cod unic de înregistrare 34457440, înregistrată în Registrul Specialal BNR sub numarul RS-PJR-41-110096, ("Mobilo Finance IFN SA”), aduce la cunoștință prin prezentul termenii și condițiile de utilizare a WebSite-ului și a Aplicației (astfel cum sunt definite mai jos), precum și a serviciilor oferite de Mobilo Finance IFN SA, sub rezerva clauzei 2 de mai jos („Limitarea răspunderii”), și a tuturor materialelor informative prezentate în cadrul WebSite-ului și Aplicației.

În intelesul prezentului document, următorii termeni vor fi definiți astfel:

Aplicație” înseamnă aplicația pentru telefonul mobil a Mobilo Finance IFN SA, care include funcționalități pentru introducerea datelor de către aplicant și acordarea Creditului de către Mobilo Finance IFN SA, și anume MobiloCredit;

Contract de Credit” înseamnă contractul de credit încheiat între Mobilo Finance IFN SA și un client, prin care Mobilo Finance IFN SA pune la dispoziția clientului Creditul aprobat de către Mobilo Finance IFN SA;

Credit” înseamnă suma evidențiată în conturi bilanțiere sau în conturi în afara bilanțului, pusă la dispoziție sau pe care Mobilo Finance IFN SA s-a angajat să o pună la dispoziția unui client, în schimbul obligației clientului de a o rambursa, împreună cu dobânzile și/sau orice alte cheltuieli aplicabile, în condițiile și termenii stabiliți prin Contractul de Credit încheiat cu clientul;

Platforma Digitală” înseamnă împreună Aplicația și Website-ul Mobilo Finance IFN SA;

Utilizator” înseamnă persoana având vârsta peste 18 ani care utilizează Website-ul sau Aplicația;

Website” înseamnă pagina de internet a Mobilo Finance IFN SA, care include funcționalități pentru introducerea datelor de către aplicant și acordarea Creditului de către Mobilo Finance IFN SA, și anume www.mobilocredit.ro.

 1. Dreptul de proprietate intelectuală (Copyright)

Toate informațiile conținute în Platforma Digitala sunt proprietatea Mobilo Finance IFN SA.

Produsele și serviciile descrise în Platforma Digitală, precum și mărcile sau logo-urile prezentate, sunt proprietatea exclusivă a Mobilo Finance IFN SA sau a altor parteneri contractuali ai Mobilo Finance IFN SA, ele neputând fi reproduse sau folosite de către un alt terț, sub sancțiunile aplicabile conform legislației în vigoare.

Este strict interzisă folosirea Platformei Digitale în scopul distrugerii sau alterării acesteia, a conținutului sau a securității acesteia, ori pentru discreditarea Mobilo Finance IFN SA sau a afiliaților săi.

În cazul în care se identifică orice încercare de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din Platforma Digitala, Mobilo Finance IFN SA are dreptul unilateral și neechivoc să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor competente pentru sancționarea acestui fapt.

Utilizatorului nu ii este permis să stabilească/să asiste alte persoane în stabilirea de link-uri către Platforma Digitala (prin intermediul hypertext-ului, deep-linking-ului, framing-ului, tagging-ului sau prin alte modalități) fără acordul expres, scris și prealabil al Mobilo Finance IFN SA.

Mobilo Finance IFN SA poate modifica conținutul sau structura Platformei Digitale în orice moment și fără nicio informare prealabilă.

 1. Limitarea răspunderii

Informațiile cuprinse în Platforma Digitală nu reprezintă sfaturi sau recomandări pentru realizarea unei anume investiții sau contractarea unui anume imprumut sau produs financiar. Cotațiile cursurilor valutare, valoarea instrumentelor financiare, valoarea procentelor și a produselor oferite pot fluctua sau pot fi afectate de schimbările economice naționale sau internaționale. Prin urmare, orice Utilizator care are nevoie de mai multe informații cu privire la oportunitatea procurării unuia dintre serviciile sau produsele Mobilo Finance IFN SA este rugat să se adreseze consultanților Mobilo Finance IFN SA prin e-mail sau website-ul www.mobilocredit.ro.

Mobilo Finance IFN SA nu iși asumă responsabilitatea pentru eventualele informații eronate, incomplete sau alterate, prin orice mijloace, furnizate de către terțe părți și nu răspunde pentru eventualele daune directe/indirecte suportate/pretinse de terți ca urmare a utilizării informațiilor cuprinse în Platforma Digitală. De asemenea, Mobilo Finance IFN SA nu iși asumă nicio răspundere pentru conținutul website-urilor ce sunt administrate de terțe părți, respectiv pentru orice link care face legătura între această Platforma Digitala și alta.

Mobilo Finance IFN SA nu iși asumă responsabilitatea în legătură cu utilizarea acestei Platforme Digitale de către un minor având vârsta sub 14 ani, decât în măsura în care reprezentantul său legal iși exprimă acordul cu privire la această utilizare și consimte la respectarea termenilor și condițiilor în numele minorului, sau de către un minor având vârsta cuprinsa între 14 și 18 ani, decât în măsura în care acesta își exprimă acordul și consimte la respectarea termenilor și condițiilor acestei Platforme Digitale, iar ocrotitorul său legal își exprimă acordul la această utilizare și consimte ca el să se oblige la respectarea termenilor și condițiilor.

Mobilo Finance IFN SA nu își asumă responsabilitatea în legătură cu informațiile declarate în mod neadevarat de utilizatorii Platformei Digitale. Utilizatorii Platformei Digitale înțeleg că prin darea acordului cu privire la  înțelegerea și acceptarea Termenilor și Condițiilor Mobilo Finance IFN SA, confirmă în mod implicit că datele furnizate sunt reale, le aparțin și sunt conștienți de consecințele uzului în fals prevăzut de Art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații.

 1. Politica de utilizare a cookie-urilor

Platforma Digitală utilizează cookie-uri (atât proprii cât și ale altora) pentru a furniza o experiență îmbunătățită de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care este stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui Utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un webserver unui motor de căutare și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware - un software care se instalează pe computerul/terminalul mobil pentru a colecta informații despre obișnuințele Utilizatorului în momentul navigării pe internet și a le transmite ulterior către alte servere fără consimțământul Utilizatorului - și nu poate accesa informațiile de pe hard diskul Utilizatorului).

Prin refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă ca un Utilizator nu va mai primi publicitate online, ci doar ca aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele Utilizatorului, evidentiate prin comportamentul de navigare. Website-urile derulează aceste analize ale utilizării lor pentru a îmbunătăți website-urile în beneficiul utilizatorilor în general.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare ai utilizatorilor, cookie-urile pot fi folosite ca o forma de spyware.

În general, browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și stergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit website.

Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe website-uri. astfel, împiedică browserul să acceseze website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile motorului de căutare sau să descarce software periculos. Recomandăm ca fiecare Utilizator să se asigure că motorul de căutare, programul de antivirus, browserul și sistemul de operare sunt mereu actualizate.

Mobilo Finance IFN SA nu își asumă răspunderea pentru eventuala infectare a sistemului Utilizatorului cu viruși informatici, obligația de a verifica securitatea sistemului său informatic revenindu-i integral Utilizatorului.

Pentru a contribui la menținerea securitătii accesului la internet și a utilizării Platformei Digitale, recomandăm fiecărui Utilizator:

 1. Să actualizeze periodic programele software (cu instalarea automată a actualizărilor importante);
 2. Să instaleze un paravan de protecție (firewall) pentru împiedicarea hackerilor/softwareului rău intenționat (malware) de la a obține acces la computer/la terminalul mobil prin rețea/prin internet;
 3. Să instaleze un software antivirus, pentru a proteja împotriva virușilor care pot pătrunde în terminal prin documentele atașate mesajelor de poștă electronica, prin CD-uri/DVD-uri sau fișiere descărcate de pe internet, actualizat și setat să scaneze periodic computerul/terminalul mobil.
 1. Politica de confidențialitate

În vederea asigurării confidențialitătii și integrității datelor cu caracter personal, Mobilo Finance IFN SA a implementat măsuri tehnice și organizatorice de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal.

Înformațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Mobilo Finance IFN SA direct (în calitate de operator), prin angajații săi sau prin intermediul împuterniciților sau terților săi contractanți, în scopul derulării raporturilor juridice create/ce vor fi create între părti. Pentru mai multe detalii, vă rugăm consultați https://wwww.mobilocredit.ro/confidentialitate

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform art 13 si 14 din din Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”), vă punem la dispoziție informații despre prelucrarile pe care Mobilo Finance IFN SA le realizează asupra datelor personale atunci cand deveniți Client, pe toata perioada cât dețineți această calitate, precum și pentru anumite perioade impuse de lege după ce calitatea de Client vă încetează.

 

Ne angajăm să vă prelucrăm și protejăm datele personale în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și cu cele mai înalte standarde de securitate și confidențialitate, să respectăm drepturile și libertațile fundamentale ale omului în legătură cu această prelucrare. De asemenea, periodic, evaluăm activitatea noastră în acest domeniu, pentru a ne asigura că aceste drepturi sunt mereu respectate.

 

5.1. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor: Mun. București, str. Vulturilor nr. 98, et. 7, Sector 3

 

5.2. Scopurile în care sunt prelucrate datele clienților:

 

 • Identificarea solicitantului de credit;
 • Crearea unui cont de client “Mobilo”;
 • Contactarea persoanei vizate/solicitantului de credit;
 • Evaluarea solvabilității, reducerea riscului de creditare, determinarea gradului de îndatorare a Clienților (analiza riscului de creditare), inclusiv prin prelucrarea datelor în sistemul Biroului de Credit;
 • Aplicarea măsurilor privind cunoașterea clientelei pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului;
 • Încheierea și executarea contractelor;
 • Îndeplinirea obligațiilor în baza unui contract de credit;
 • Procesarea tranzacțiilor financiare;
 • Gestionarea și furnizarea de răspunsuri la solicitările de exercitare a drepturilor;
 • Raportări către autoritățile competențe, conform obligațiilor legale (ex. rapoarte către, Banca Națională a României – B.N.R. - inclusiv către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, etc);
 • Cesionarea creanțelor restante către entități de recuperare creanțe;
 • Crearea de baze de date pentru marketing;

 

5.3. Ce date personale prelucrăm:

 

 • date de identificare: nume, prenume, pseudonim (dacă este cazul), data și locul nașterii, codul numeric personal (C.N.P.) sau un alt element unic de identificare similar și copia acestor acte, semnătura (electronică), cetățenia, adresa de domiciliu, reședința, precum și adresa unde locuiește Clientul și regimul juridic al acesteia;
 • date de contact: număr de telefon, adresa de e-mail și corespondență
 • date financiare (precum, dar fara a se limita la date despre tranzacții, date referitoare la comportamentul de plată;
 • date profesionale (ex. profesia, ocupaţia, funcția, denumirea angajatorului, nivel de educație, specializare, informații despre funcţia publică deţinută, daca sunteți persoana expusa public (PEP);
 • informatii despre situatia familiala (ex. stare civila, regim matrimonial, numar de persoane in intretinere, relatii de rudenie, casatorie, concubinaj);
 • informații despre venituri;
 • imaginea (continuta in actele de identitate, precum si imaginea din cadrul unor inregistrari video);
 • vocea in cadrul convorbirilor si inregistrarilor convorbirilor telefonice sau audio/video (initiate de Clienți sau de MOBILO FINANCE IFN S.A.);
 • opinii, exprimate in cadrul sesizarilor/reclamatiilor/convorbirilor, inclusiv telefonice, in legatura cu produsele oferite;
 • Codul IBAN;
 • Datele cardului bancar (nume, prenume, număr card, primele 6 și ultimele 4 cifre, validitate card);
 • adrese IP;
 • date privind starea de sănătate, în cazul în care asemenea informații ne sunt funizate în cadrul documentației depuse, doar dacă prelucrarea lor este necesară pentru dovedirea de către Clienți a situației dificile în care se află aceștia sau membrii familiilor lor, mai ales în vederea acordării unor facilități la produsele de creditare;
 • informații referitoare la activitate frauduloasă sau potențial frauduloasă;
 • orice alte date personale aparținând Clienților, care ne sunt aduse la cunoștință;
 • datele din Biroul de Credit
 • consultarea bazei de date ANAF (existența unui contract de muncă, contribuțiile la asigurările sociale plătite în ultimele 6 luni, pensiile, etc.).

 

5.4. Care sunt sursele din care colectăm date personale ale Clienților

 

De regulă, datele personale pe care le prelucrăm sunt colectate direct de la dumneavoastră (ex. când deveniți Client, când vă actualizați datele, aplicați pentru anumite produse)

 

Cu toate acestea, există situații când datele sunt colectate din alte surse, de la/din:

 • autorități sau instituții publice (ex. instanțe de judecată, parchete, poliție, executori judecătorești, B.N.R., A.N.P.C., A.N.S.P.D.C.P., etc.); notari; avocați;
 • evidențe de tipul Biroului de Credit, în cazul în care există un temei juridic și un scop determinat și legitim pentru consultarea acestora;
 • societăți de colectare a debitelor/recuperare a creanțelor (ex. putem afla noile date de contact ale Clienților de la societăți care ne sprijină în activitatea de recuperare creanțe);

 

5.5. În ce temeiuri legale prelucrăm datele personale ale Clienților și ce se întâmplă dacă refuzați prelucrarea lor Temeiurile legale în baza cărora prelucrează date personale sunt, după caz:

 

 • obligația legală (când prelucrarea datelor este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale a MOBILO FINANCE IFN S.A);
 • încheierea/executarea contractelor (prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract);
 • interesul legitim al subscrisei și/sau al unor terți;
 • necesitatea de a prelucra datele pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public (ex. aplicarea măsurilor pentru cunoașterea clientelei pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului);
 • consimțământul persoanei vizate.

 

Atunci când prevederile legale ne obligă să prelucrăm anumite date într-o anumită situație sau dacă datele dumneavoastră sunt necesare pentru încheierea sau derularea contractelor pentru produse MOBILO FINANCE IFN S.A, dacă refuzați prelucrarea acestora, nu veți putea să deveniți/rămâneți clienți sau nu vom putea să procesăm tranzacțiile pe care ni le solicitați.

În cazul în care vă prelucrăm datele în temeiul interesului legitim al nostru sau al unor terți, puteți să vă opuneți acelor prelucrări pentru motive legate de situația dumneavoastră particulară. În unele cazuri, interesul nostru legitim sau al unor terți este posibil să fie mai presus de al dumneavoastră și nu vom putea acomoda cererea prin care vă opuneți prelucrării (ex. prelucrarea datelor în sistemul Biroului de Credit, dacă nu există alte motive pentru acomodarea cererii de opoziție).

 

Dacă vă prelucrăm datele în baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul să vă retrageți oricând acest acord. Cu toate acestea, retragerea nu va afecta prelucrările anterioare ale datelor dumneavoastră (ex. când vă prelucrăm datele în temeiul consimțământului în scop publicitar/de marketing aveti dreptul să vă retrageți acest acord. Retragerea acordului de marketing nu vă afectează dreptul de a deveni sau de a rămâne client MOBILO FINANCE IFN S.A. Cu toate acestea, refuzul de vă fi prelucrate datele în scop publicitar va face ca MOBILO FINANCE IFN S.A.  să nu vă poată înștiința despre anumite oferte/promoții și, pe cale de consecință, este posibil ca în unele cazuri să nu puteți beneficia de produse/servicii în condițiile promoționale).

 

 

5.6. Cui putem dezvălui/transfera datele personale ale Clienților

 

Datele personale pe care le prelucrăm Clienților pot fi uneori dezvăluite/tranferate de MOBILO FINANCE IFN S.A., în conformitate cu principiile GDPR, în baza temeiurilor juridice aplicabile în funcție de situație și doar în condiţii care asigură deplină confidențialitate și siguranţă a lor.

 

Categoriile de destinatari cărora putem să le dezvăluim date personale, după caz, sunt:

 • parteneri contractuali (prestatori de servicii);
 • autorități și instituții publice naționale, precum, dar fără a se limita la: Banca Națională a României (B.N.R.), Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.), Centrala Riscurilor de Credit, ANSPDCP, ANPC instanțele judecătorești;
 • executori judecătorești, avocați, etc.
 • Biroul de Credit și Participanții la sistemul Biroului de Credit

 

5.7. Transferuri ale datelor Clienților către țări terțe sau organizații internaționale

 

MOBILO FINANCE IFN S.A nu va efectua transferuri de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională în afara Uniunii Europene.

 

5.8. Procese decizionale automatizate, incluzând crearea de profiluri

 

În unele circumstanțe, numai cu respectarea prevederilor GDPR, în cadrul activității se utilizează procesele decizionale automatizate.

 

Acestea sunt decizii luate de MOBILO FINANCE IFN S.A în baza unor prelucrări automate a datelor personale, cu sau fără intervenția unui factor uman, și care pot produce efecte juridice și/sau pot afecta persoanele vizate în mod similar, într-o măsură semnificativă.

 

Asemenea situații sunt următoarele:

 • conform prevederilor legale, acordarea produselor de creditare este condiționată de existența unui anumit grad de îndatorare al solicitanților. În determinarea eligibilității de a contracta un produs de creditare raportat la gradul de îndatorare, acesta va fi determinat pe baza unor criterii automate, pornind de la nivelul veniturilor și al cheltuielilor pe care le înregistrează solicitantul;
 • în scopul verificării obiective a îndeplinirii condițiilor de eligibilitate pentru preofertarea și, după caz, analizarea unei solicitari de credit a unui solicitant – persoană fizică se va utiliza o aplicație de scoring a instituției care va analiza date completate în solicitarea de credit, informații rezultate din verificări efectuate în evidențele proprii ale instituției și/sau în cele ale Biroului de Credit S.A. și va emite un scor care determină riscul de credit și probabilitatea de achitare în viitor a ratelor la timp. La scorul emis se adaugă rezultatul altor verificări ale situației solicitantului, care vor fi analizate de angajații băncii pentru a se stabili dacă sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate stabilite prin reglementările interne. Decizia finală de aprobare sau respingere a cererii de credit este bazată însă pe analiza efectuată. Luarea deciziei prin asemenea mijoace este necesară pentru a putea analiza rapid cererea și a încheia contractul de credit. Vă este garantat însă dreptul de a solicita intervenția umană, adică analizarea cererii de credit de către un angajat al băncii, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia exclusiv automată;
 • în cazul Clienților care și-au exprimat pe formularul dedicat acordul ca datele să fie prelucrate în scop publicitar, vom realiza un profil al acestora în baza unor criterii (ex. date despre tranzacții, vârstă, localitate, plajă de venituri), pe care le vom studia automat pentru a ne face o părere despre mesajele publicitare care ar fi relevante pentru aceștia. În unele cazuri, acest profil va avea consecință doar promovarea unui anumit produs/serviciu către persoanele care îndeplinesc condițiile profilului. În alte cazuri va face ca numai persoanele care îndeplinesc criteriile profilului să poată contracta/beneficia de anumite oferte promoționale. Restul Clienților pot beneficia însă de produse/servicii în condiții standard.

 

5.9. Pentru cât timp păstrăm datele personale ale Clienților

 

 1. Perioada de păstrare a datelor Clienților ca urmare a solicitării de utilizare unor produse

Conform obligației legale pe care o avem, datele personale pe care le prelucrăm pentru aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, documentele justificative, inclusiv rezultatele oricărei analize efectuate în legătură cu clientul, care determină profilul de risc al clientului, trebuie să le păstrăm pentru 5 ani după încetarea relației de afaceri a Clientului.

 

Avem obligația de a păstra aceste date pentru perioada indicată și în cazul în care cererea de deschidere a relației de afaceri a Clientului este respinsă sau dacă Clientul renunță la aceasta. În acest caz, termenul de păstrare de 5 ani se va calcula de la data respingerii cererii sau a renunțării clientului, respectiv de la data tranzacției ocazionale.

 

La solicitarea autorităților competente, perioada legală inițială de 5 ani menționată mai sus poate fi prelungită, până la cel mult 10 ani de la încetarea relației de afaceri. La expirarea acestei perioade legale de păstrare (inițială sau extinsă, după caz), MOBILO FINANCE IFN S.A va șterge sau anonimiza aceste date, cu excepţia situaţiilor în care alte dispoziţii legale impun păstrarea lor în continuare. Alte dispoziții legale care ne obligă să păstrăm datele Clienților pe o perioadă mai îndelungată sunt cele din:

 

 • legislația financiar-contabilă prevede că documentele contabile relevante pentru evidențele financiare și documentele justificative, inclusiv contractele în baza cărora au fost făcute înregistrările în contabilitate (implicit și datele personale din cuprinsul lor) trebuie păstrate până la 10 ani de la sfârșitul exercițiului financiar al anului în care au fost create;
 • pentru Clienții cărora datele personale le-au fost interogate în evidențele A.N.A.F. (conform acordului exprimat de aceștia), termenul legal impus pentru păstrarea formularelor de acord de interogare (implicit și pentru datele personale din cuprinsul acestora) este de 8 ani;

 

Referitor la datele prelucrate în sistemul Biroului de Credit în temeiul interesului legitim al Participanților la acest sistem, acestea sunt stocate la nivelul acestei instituții și dezvăluite Participanților timp de 4 ani de la data ultimei actualizări, cu excepția datelor solicitanților de credit care au renunțat la cererea de credit sau cărora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate și dezvăluite Participanților pentru o perioadă de 6 luni.

 

Pentru toate cazurile în care datele se supun mai multor termene de păstrare, se va aplica cel mai lung dintre acestea. După împlinirea termenului celui mai lung, datele vor fi șterse sau anonimizate.

 

 1. Perioada de păstrare pentru datele Clienților care și-au exprimat opțiuni pentru marketing

 

Datele Clienților/Abonaților care și-au exprimat consimțământul pentru a primi mesaje publicitare se prelucrează în acest scop până când acordul este retras.

 

 

 • Perioada de păstrare a datelor Clienților care au adresat solicitări de informare

 

Pentru a dovedi că am recepționat sesizări/reclamații/solicitări de informații/măsuri de la dumneavoastră și că am formulat și transmis răspunsuri la acestea, datele aferente acestor petiții vor fi păstrate (împreună cu datele personale cuprinse în acestea) pe perioada relației lor contractuale la care se adaugă 3 ani (termen legal de prescripție). Orice alte date personale prelucrate în alte scopuri indicate în această Notă de informare vor fi păstrate pentru perioada necesară aducerii la îndeplinire a scopurilor pentru care au fost colectate la care se pot adăuga termene neexcesive, stabilite conform obligațiilor legale aplicabile în domeniu, inclusiv dar fără limitare la dispozițiile în materia arhivării, sau stabilite intern, conform intereselor legitime ale MOBILO FINANCE IFN S.A.

 

 

5.10. Ce drepturi au clienții cu privire la prelucrarea datelor lor

 

Tuturor Clienților le sunt garantate drepturile de mai jos cu privire la datele lor personale prelucrate de MOBILO FINANCE IFN S.A.

 

 1. Dreptul de a fi in format

În calitate de persoană vizată, veți avea dreptul să obțineți informații cu privire la caracteristicile importante ale prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la scopul, perioada și motivele acesteia, asupra destinatarilor și categoriilor de destinatari ai datelor cu caracter personal etc.

 

 1. Dreptul de access

Puteți solicita informații cu privire la datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm

 

Vă vom oferi un răspuns cu privire la datele cu caracter personal care sunt prelucrate. Pentru informații suplimentare, putem aplica o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative. În momentul în care trimiteți o solicitare prin mijloace electronice, vom furniza informațiile, acolo unde este posibil, într-o formă electronică pe scară largă, cu excepția cazului în care ați solicitat altfel.

 

 1. Dreptul de a rectifica

În cazul în care datele personale pe care le prelucrăm sunt incomplete sau incorecte cu privire la dumneastră, aveți dreptul ca aceste date să fie rectificate și completate în orice moment.

 

 1. Dreptul de ștergere

Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
 • vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea și nu există alte motive legitime pentru prelucrare;
 • considerați că datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

 

Rețineți că pot exista alte motive care pot împiedica ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, cum ar fi reglementările legale, inițierea, exercitarea unei acțiuni în instanță sau sezolvarea unei sesizări interne etc.

 

 1. Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să obțineți restricționarea privind prelucrarea, dacă:

 • contestați exactitatea datelor cu caracter personal pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele cu caracter personal să fie șterse și solicitați restricționarea utilizării acestora;
 • nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale
 • v-ați opus prelucrării în așteptarea verificării dacă interesele legitime ale Societății pentru prelucrarea datelor depășesc interesele dumneavoastră.

 

Dacă solicitați restricționarea prelucrării, vă vom informa anterior revocării restricției de prelucrare.

 

 1. Dreptul la portabilitatea datelor

Ne puteți solicita să vă furnizăm datele cu caracter personal ce vă aparțin, pe care le prelucrăm într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit de un computer și care poate fi transmis, de exemplu, unei alte instituții financiare. Acest lucru se aplică, cu condiția ca:

 • prelucrarea datelor particulare se bazează pe acordul dumneavoastră sau se referă la încheierea și executarea unui contract de credit; și
 • prelucrarea se face prin mijloace automatizate

 

 1. Dreptul la opoziție

Aveți dreptul, în orice moment și din motive legate de situația dumneavoastră particulară, de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se bazează pe un interes legitim - motivele sunt specificate în tabelul de mai sus, inclusiv profilarea pe baza acestor motive.

 

Când v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor în scopul comercializării directe, aveți dreptul să ridicați obiecții la prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment, fără a specifica motivele.

 

 1. Dreptul de a depune o plângere

Vă rugăm să ne contactați dacă considerați că am încălcat orice lege aplicabilă în materie de protecție a datelor cu caracter personal în procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal și, care a avut ca urmare încălcarea drepturilor pe care le dețineți. Cu siguranță aveți și dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, care este o autoritate de supraveghere cu privire la protecția datelor cu caracter personal, având următoarele date de contact Mun. București, Bd. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, telefon: telefon: 0040 318.059.211 / 0040 318.059.211/2, fax: 0040 318.059.602, adresa de email: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro.

 

 

Pentru exercitarea a drepturilor menționate la punctele a) – h) de mai sus, vă rugăm să trimiteți cererea în oricare dintre următoarele modalități:

 

- în format electronic, prin e-mail: relatiiclienti@mobilocredit.ro

- pe cale poștală, la adresa: Mun. București, str. Vulturilor nr. 98, et. 7, sector 3

- în portalul Biroului de Credite (www.birouldecredit.ro ). Pentru accesarea pe acestui portal este nevoie de codul de înrolare.

 

Cererile privind exercitarea drepturilor dumneavoastră se depun, în scris:

- fie în nume personal, solicitarea trebuie să aibă un element de identificare (CNP, numărul contractului de credit) sau însoțită de copia cărții de identitate;

-  de către un mandatar, solicitarea trebuie sa aibă atașată o împuternicire din partea persoanei vizate, din care să rezulte numărul și data mandatului, obiectul mandatului, durata mandatului, semnătura mandantului, precum și copia CI a persoanei vizate.

 

Utilizatorul este de acord:

(i) cu faptul că Mobilo Finance IFN SA poate solicita, în vederea analizării oportunității acordării Creditului, orice informații/documente, indiferent de sursa acestora, pentru verificarea datelor sale personale/financiare sau care să ateste gradul de îndatorare, al său și al familiei sale înainte sau după acordarea Creditului;

(ii) cu faptul că Mobilo Finance IFN SA are dreptul de a nu aproba cererea de credit, fără explicații privind motivul refuzului, cu excepția situațiilor în care trebuie sa motiveze refuzul său conform dispozițiilor legale;

(iii) să fie notificat cu privire la acordarea/neacordarea Creditului, inclusiv în situația în care neacordarea este rezultatul consultării unei baze de date, prin oricare din următoarele modalități: telefon, SMS, e-mail, scrisoare expediată prin curier sau Poșta Română, aplicație mobilă;

(iv) că acordarea Creditului va fi confirmată de către Mobilo Finance IFN SA prin oricare din următoarele modalități: telefon, SMS, e-mail, aplicație mobilă.

Utilizatorul ia la cunoștință de faptul că refuzul său, în legătură cu prelucrarea datelor sale personale în conformitate cu cele de mai sus, duce la imposibilitatea acordarii Creditului.

Prin bifarea opțiunii corespunzătoare în timpul creării contului pe site sau în aplicație, utilizatorul își exprimă acordul/dezacordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul realizării activității de marketing (scopuri promoționale, în vederea acordării de noi credite/produse financiare, transmiterii oricărei oferte/corespondențe comerciale prin care sunt promovate produsele financiare ale Mobilo Finance IFN SA sau ale partenerilor săi de afaceri), precum și pentru alcătuirea bazei de date proprii și asigurării siguranței bazei de date.  Utilizatorul ia la cunoștință că, în cazul în care nu va mai fi de acord cu prelucrarea datelor sale personale în scop de marketing, va putea solicita acest lucru prin apelarea Mobilo Finance IFN SA la numărul de telefon 0314.100.100, sau prin trimiterea unui e-mail la adresa relatiiclienti@mobilocredit.ro sau prin trimiterea unei scrisori către Mobilo Finance IFN SA la adresa str. Vulturilor nr. 98, et. 7, Sector 3, București.

Prin bifarea casuței corespunzătoare, Împrumutatul a declarat în mod expres că este de acord cu activarea optiunii pentru încasarea Creditului prin „fast transfer”, precum și cu activarea opțiunii pentru debitarea automată a cardului/contului acestuia în vederea rambursării Creditului. Dacă Împrumutatul optează pentru acest tip de plată, va pune la dispoziția Creditorului datele cardului său și autorizează expres și irevocabil Creditorul să debiteze cardul sau cu orice sume scadente conform Contractului încheiat, inclusiv suma împrumutată, dobânzile acumulate și dobânda penalizatoare. În cazul în care Împrumutatul nu are la Data scadenței pe cardul/contul acestuia suma scadentă în baza contractului, Creditorul are posibilitatea de a face o verificare ulterioară prin debitarea automată a unei sume mai mici decât suma scadentă din cardul/contul Împrumutatului sau/și de a iniția alte proceduri conform Contractului încheiat.

 Oricand pe parcursul derularii Contractului de credit, Împrumutatul poate revoca acordul referitor la debitarea automata a cardului/ contului sau poate solicita modificarea cuantumului sumei cu care se face debitarea automată, prin simpla transmitere către Creditor a unei cereri în acest sens la adresa de e-mail: relatiiclienti@mobilocredit.ro sau prin trimiterea unei scrisori către Mobilo Finance IFN SA la adresa str. Vulturilor nr. 98, et. 7, Sector 3, București.